H2Owystarczykroplawody

Temat: Właściciel firmy jako kierowca - parę pytań
...badań lekarskich i psychologicznych wystawiasz sobie oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy o transporcie drogowym. 3. przecież masz wypis z ewidencji działalności gospodarczej jako że jesteś właścicielem firmy, odprowadzasz podatki i płacisz ZUS 4. W przypadku prowadzenia pojazdu (transport drogowy) używasz wykresówek (tachograf analogowy) lub karty kierowcy (tachograf cyfrowy). Za dni wolne od pracy jako kierowca wystawiasz sobie oświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu zgodnie z art 31 ustawy o czasie pracy kierowców lub według wzoru w dyrektywie jako załącznik do rozporządzenia 561/2006 w tych trzech wymienionych przypadkach (chorobowe, urlop wypoczynkowy lub jeżeli prowadzisz pojazdy wyłączone ze stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 lub AETR). Jako kierowcę obowiązują cię wszystkie przepisy o czasie pracy kierowcy bez względu na to że jesteś...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23173