H2Owystarczykroplawody

Temat: Rządowe cięcia urzędników
A czy ten projekt jest wogóle z czymkolwiek zgodny?? Wyłącza stosowanie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przepisy KP i inne dotyczące szczególnej ochrony stosunku pracy. Tymczasem zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawa pracy - zasadą uprzywilejowania pracownika bezwzględnie obowiązujące na korzyść pracownika są zarówno przepisy kodeksu pracy, jak i innych ustaw i aktów wykonawczych...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=207Temat: wycinanie dziko rosnących drzew na polu
Zapytał bym najbliśzego leśniczego co radzi. W gminie mogą się wkurzyć, że koś wymysla problem tam gdzie go nie ma. Nie sądze by do paru sosenek samosiwek potrzebne było stosowanie Ustawy o ochronie przyrody. Ciekawi mnie jednak co innego (jeśli oczywiście mogę pytać) co powodowało wzrost atrakcyjności tego gruntu?? Czy nie lepiej zostawić grunt sam sobie a za kilkadziesiąt lat mieć kawałek przyzwoitego boru?? pozdrawiam pjm
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3125


Temat: zmiana do ustawy podpisana!
Dzięki Marcinie za linka. Pomocne bo uwzględnia ostatnie zmiany wytłuszczonym drukiem. Czy dobrze czytam że stosowanie ustawy pozostało zgodnie z art. 4 pkt. 8 powyżej 6 000 EUR ?
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=94


Temat: systemy, prawa i teorie
...egzaltacja), władza sądownicza jest wystarczająco silna. A w TK zasiadają generalnie mądrzy ludzie (obecnie to się zmienia, jakoże PiS robi swoje polityczne wahnięcia). Sędziów jest 15, ale zwróć uwagę, że tylko "w sprawach szczególnie zawiłych" (czyli najczęściej w tych gównianych, najmniej znaczących, medialnych) zasiada w pełnym składzie. Z reguły to jest skład 3 lub 5-osobowy. A jeśli mogą odrzucić stosowanie ustawy to jest ogromna władza nie sądzisz? Bo, znając linię orzeczniczą, można zauważyć, że wszystkie porąbane pomysły rządu odrzuca TK. Tylko, że ma blokadę - nie może działać z własnej inicjatywy Oczywiście, nie jest idealny, żeby nie było, że jestem jakimś fanatykiem. Czasami odwala niezłe ramony, ale gdy ja tam będę, utnę to wszystko
Źródło: opowiadaniapl.fora.pl/a/a,225.html


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Dalej Sekretarz Powiatu poinformował, że odbyto spotkanie z członkami Komisji Przetargowej na którym wnikliwie omówiono stwierdzone nieprawidłowości. Temat będzie również omówiono na najbliższej naradzie z naczelnikami i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu. Pan Leszek Kulka – jednoznacznie stwierdził, że nieprawidłowości nie powinny się powtórzyć. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych jest zagadnieniem najczęściej kontrolowanym. Dlatego tez musimy dążyć, aby nie było to żadnych uchybień. Pan Andrzej Jerzak – podkreślił, że ustawa o zamówieniach publicznych jest na tyle skomplikowana, że uchybienia są nieuniknione. Nie maja one jednak wpływu na ostateczny wynik przetargu. Nie mniej jednak musimy dążyć, aby uchybień formalnych była jak najmniej....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=666


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...na ryczałty dot. korzystania z samochodów prywatnych do celów służ-bowych, 2. Racjonalność, celowość i oszczędność w gospodarowaniu środkami publicznymi - na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że zobowiązania płacone są w większości po terminie płatności, co może powodować dodatkowe koszty w po-staci zapłaty odsetek i spowodować brak oszczędności w gospodarowaniu środkami. 3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych - stwierdzono nieprawidłowości w Regulaminie Komisji Przetargowej, - w skontrolowanej wyrywkowo dokumentacji dot. postępowań przetargowych stwierdzono liczne nieprawidłowości (braki w dokumentacji, niewłaściwe sto-sowanie tryby zamówienia itp.) 4. Inwentaryzacja Nie przeprowadzono inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia, która wg in-strukcji PZD powinna...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=306


Temat: Biała Księga procesów inwestycyjnych
...zdecydowane przyspieszenie tempa prac przygotowawczych. Ustawa ta obowiązującej jedynie do 31 grudnia 2007 r. Dla realizacji programu rozwoju sieci drogowej jest niezbędne przedłużenie obowiązywania ustawy do czasu przynajmniej wybudowania podstawowej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Naszym zdaniem, zasadne jest rozszerzenie zapisów ustawy o inwestycje w zakresie także wybranych dróg samorządowych. Wydaje się, że słuszne byłoby stosowanie ustawy do wybranych klas dróg (autostrady, drogi ekspresowe i drogi główne ruchu przyspieszonego GP), a nie kategorii (krajowe, wojewódzkie). Takie rozwiązanie, wynikające z potrzeb sieciowych i ruchowych, a nie uzależnione od zarządcy drogi, umożliwiłoby również szybszy rozwój dróg samorządowych, zlikwidowałoby krytykowaną dyskryminację zarządców dróg samorządowych przez administrację państwową....
Źródło: piechocinskitransport.fora.pl/a/a,59.html


Temat: przepraszam, kto mi powie...?
dzejes, nie pamiętam dokładnie paragrafu, ale za nie stosowanie ustawy o rachunkowości. Paragrafy odnośnie środków trwałych i amortyzacji są także w obydwu ustawach o podatkach dochodowych, ale z nich możnaby ukarać za złą amortyzację raczej, musiałbym poszukać. Agi, ma rację, na gminę RIO to największy bat.
Źródło: science-fiction.com.pl/forum/viewtopic.php?t=63


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...protokół kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w dniach 18 – 25 lutego 2003 r. Tematyka kontroli obejmowała: 1. Sprawozdawczość budżetową, plan finansowy, zgodność ewidencji z planem, wykonanie budżetu. 2. Dochody jednostki (w tym środka specjalnego) 3. Wydatki jednostki (w tym środka specjalnego). 4. Racjonalność, celowość i oszczędność w gospodarowaniu środkami publicz-nymi. 5. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Inwentaryzację. Zespół kontrolny przeprowadził do tej pory kontrole w zakresie: punktu 1 – sprawozdawczości budżetowej, wykonania budżetu, punktu 5 –
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=304


Temat: Michał Grażyński
...gmachów szkolnych i wła?ciwego doboru kadr nauczycielskich. W działaniach aktywnie wspierał go dr Ludwik Rygorowicz, jego najbliższy współpracownik. Grażyński starał się ograniczyć wpływy niemieckiego szkolnictwa, które utrwaliły się w okresie zaborczym. Przez wiele lat walczył o wprowadzenie w województwie jednolitego systemu nauczania. Wbrew woli opozycji, d?ż?c do ujednolicenia systemu edukacyjnego, w 1933 roku wprowadził stosowanie ustawy ogólnopolskiej, argumentuj?c to interesem narodowym i racj? stanu. Odniósł także sukcesy w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Przyczynił się do powstania ?l?skich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. „Wielko?ć Polski trzeba wypracować” Kluczowym punktem programu politycznego Grażyńskiego było wychowanie młodzieży, w oparciu o ideały przy?wiecaj?ce mu jako przewodnicz?cemu...
Źródło: spwc.pl/forum/viewtopic.php?t=3170


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...i p. Mirosław Sikora. Decyzja o kontroli wiązała się z informacją o wykonaniu budżetu we wspomnianej jednostce. Pan Mirosław Sikora - poinformował, że tematyka kontroli obejmowała: 1.Stopień realizacji zadań zawartych w układzie wykonawczym budżetu oraz ich zgodność z tym układem. 2.Prawidłowość realizacji planu wydatków. 3.Kontrolę wewnętrzną, obieg dokumentów, zakresy czynności pracowników. 4. Stosowanie ustawy: Prawo zamówień publicznych. 5.Realizację i rozliczenie zawartych umów. 6. Prawidłowość ujmowania wydatków w księgach rachunkowych. W dalszej części omówił ustalenia będące efektem czynności kontrolnych oraz zapoznał z wyjaśnieniami Dyrektora PZD – załącznik nr 3 Pan Andrzej Jerzak – jako członek zespołu kontrolnego stwierdził, że z większości uchybień wynika, iż strona...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1096


Temat: CENZURA w sieci
...się tu art 91 ust 3 Konstytucji RP. Na temat samych wniosków można przeczytać w tekstach: ISOC Polska prosi Premiera i ministrów o informacje publiczne w sprawie ACTA oraz Pewnie jesteście Państwo ciekawi, co się dzieje w sprawie wniosków ws. ACTA. Jeśli chodzi o odpowiedź MKiDN - ministerstwo przyjęło "szerokie rozumienie" pojęcia "inne ustawy", które występuje w cytowanym wyżej przepisie. Zdaniem ministerstwa stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest "zawsze wyłączone, jeśli istnieją regulacje szczególne, ustanawiające inny tryb udostępniania pewnych kategorii informacji". Dalej Ministerstwo pisze, że ponieważ dokumenty, o które wnioskowało Stowarzyszenie dotyczą międzynarodowych relacji UE w zakresie prowadzonej przez nią polityki handlowej, "możliwość ich udostępnienia należy także...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=1430


Temat: Sesja 31 maja 2007r zablokowana przez pania Kosmale
...Jezeli Ustawa samorzadowa nie precyzuje czegoś dokłądniej to po to sa statut i regulamin żeby doprecvyzowac i tak jest w tym przypadku. Ust samorzadowa podaje tylgo głowne zarys działania, a regulamin ma precyzować. Jedyną osoba któa nie znała przepisów była tam Teresa Koszmarna. Nie napisales tutaj zadnego konkretu, wiec nie przekonales mnie do zmiany zdania. Dodatkowo regulamin w Czeladzi nie wyczerpuje tego punktu - wiec wystarczy stosowanie ustawy ustrojowej czyli ustawy o samorzadzie gminnym. Gdyby tak faktycznie bylo, to zadna sesja zwolana przez grupe 1/4 radnych nie moglaby w swoim porzadku obrad miec zadnego projektu uchwaly. Poniewaz zwolywana jest w terminie 7 dni, a projekty musza byc znane Radnym od 14 dni. Znane tak wczesnie musza byc projekty uchwal, z ktorymi zwiazane sa materialy sesyjne i radny musi sie z nimi zapoznac. Trudno, zeby projekt budzetu zostal zgloszony na...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=566


Temat: PS3 złamane i to chyba na dobre
...2) przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego; 3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Art. 76. [Bezwzględny charakter przepisów] Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne. Art. 77. [ Stosowanie ustawy] Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 30, art. 331-335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62. Art. 771. [Ochrona zabezpieczeń programu] Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=615519


Temat: informacje z działalności
...do przeprowadzenia kontroli w PZD. W skład Zespołu zaproponowano: Andrzeja Jerzaka, Mirosława Sikorę oraz Bogdana Dmochowskiego. Kontrolą objęte zostaną następujące zagadnienia I.Stopień realizacji zdań zawartych w układzie wykonawczym budżetu oraz ich zgodność z tym układem. II.Prawidłowość realizacji planu wydatków: 1.Kontrola wewnętrzna, obieg dokumentów, zakresy czynności pracowników. 2. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Realizacja i rozliczenie zawartych umów. 4.Prawidłowość ujmowania wydatków w księgach rachunkowych. Rozpatrzono propozycję unieważnienia przetargu nieograniczonego na dostawę i ułożenie kostki brukowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. Zgodnie z art. 93 ust. 4 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1102


Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...Uchwała nr 438/09 podjęto jednogłośnie – załącznik nr 4. Punkt 9 Pan Andrzej Jerzak – nawiązując do wcześniejszych ustaleń dotyczących przeprowadzenia kontroli w wybranych jednostkach organizacyjnych przez firmę zewnętrzną podał, że czynnościami kontrolnymi objęte zostaną: SPZOZ, DPS, PCPR oraz PUP. Kontrolą objęte zostanie stosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz stosowanie ustawy o finansach publicznych. Punkt 10 i 11 Pan Krzysztof Jelinowski – przypomniał, że Burmistrz Krotoszyna i Burmistrz Koźmina Wlkp. zwrócili się w sprawie zwolnienia z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami drogi (dot. budowy monitoringu wizyjnego). Ponadto Burmistrz Krotoszyna zwrócił się o zwolnienie z opłat za zajęcia pasa drogowego w związku z...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3243


Temat: Informacje z działalnoći
...29 stycznia: -zapoznano się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie przez Kancelarię Radcy Prawnego Mieczysława Klupczyńskiego. Przedmiot kontroli oraz zakres i tematyka kontroli w obu jednostkach obejmowała: Przedmiot kontroli: 1.procedury kontroli finansowej, 2.prowadzenie rachunkowości, 3.realizacja planu finansowego, 4. stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupu dostaw, usług i robót budowlanych, kontroli zamówień publicznych, 5.5% wydatków za okres od 1 stycznia 2009 do 30 września 2009 dokonanych z budżetu Powiatu, w tym zgodności z planem finansowym, zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki zgodnie z art. 35 ustawy o finansach...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3364


Temat: Prawo Karne
...zbieranie informacji – odp poprawna sporządzenie planu działania – odp poprawna 12.Źródłem prawa karnego nie są lub nie jest : ustawy dodatkowe orzeczenia sądów w sprawach karnych – odp poprawna konstytucja umowy międzynarodowe 13.Proszę wskazać zd. Fałszywe . W przypadku zmiany ustawodawstwa po wydaniu prawomocnego wyroku zasadą jest : zmiana wyroku i stosowanie ustawy względniejszej zmiana wyroku i
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,38.html


Temat: Potrącenia na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw na Fr.RR
Z dniem 01 lipca 2009 obowiązuje nas stosowanie Ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Dz.Ust.Nr 97 poz.799 z dnia 22 maja 2009.Stosowanie tej ustawy to obowiązek potrącania i odprowadzania 0,1% wartości zakupu netto towaru zakupionego od rolnika ryczałtowego. Spółka prowadzi księgi handlowe, zajmując się w głównej mierze skupem owoców i warzyw od rolników. Zwracam się do Państwa z prośbą o dopisanie do programu możliwości liczenia...
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=1299