H2Owystarczykroplawody

Temat: uziemnienie przyłącza elektrycznego
Zwracam uwagę, że stosowanie wyłączników RCD w sieci TN-C jest prawnie zabronione.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=99753Temat: Kiedy obwody oświetleniowe nie dobezpieczamy różnicówką
...Jest przepis prawny: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I paragraf: § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: 3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej, Akt prawny nakazuje stosowanie wyłączników RCD i nie określa gdzie, czyli mogą być instalowane wszędzie ( łącznie z obwodami oświetleniowymi ). Tym można się kierować w rozmowie z oszczędnym przedstawicielem firmy.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=4117


Temat: agregat i różnicówka
Nie wiem czy koledzy się ze mną zgodzą ale moim zdaniem to bezsens stosowanie wyłączników RCD selektywnych w sieciach rozdzielczych nawet jako ppoż. 1. Są bardzo drogie 2. Mogą w najmniej odpowiednim momencie zadziałać bez wyraźnej przyczyny 3. Dotychczas zastępowały je wyłączniki kompaktowe z ręcznymi przyciskami ppoż montowanymi u dozorcy lub przy wejściu do obiektu
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=444