H2Owystarczykroplawody

Temat: Skarb pod Jarocinem
...wykształciła sie natomiast w okolicach Górnego Dunaju - Górnego Renu - górnego Rodanu. Nazwa pochodzi od miejscowości La Tene w Szwajcarii. Kultura latenska i kultura celtycka to jest tożsamość, ponieważ Celtowie żyli na tych terenach już dawna, a rozpoznawalni są od okresu halsztackiego! Rozwój rekodzielnictwa celtyckiego doprowadził właśnie do powstania specyficznego stylu artystycznego, który określany jest jako styl latenski. Na podstawie właśnie takich wyrobów zdefiniowano kulturę latenską. W okresie swojej ekspansji Celtowie rozporzetrzenili sie na całą Europę zachodnią, śrdokową i południową. Ich ślady znane są z Anatolii, gdzie żyli jeszcze za czasów chrześcijanskich (słynne listy do Galatów). Oj ci pismacy.......
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,32,91625464,91625464,Skarb_pod_Jarocinem.html